Adferdsregler for lysløypa på Dømmesmoen - offentlig høring

Aktuelle dokumenter

Har du merknader til forslaget?

Eventuelle merknader til forslaget  kan sendes

  • i brev til Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad eller
  • per e-post: postmottak@grimstad.kommune.no
  • via eDialog:
    Grimstad kommune bruker tjenesten eDialog. Det er en sikker, kryptert kanal for digital innsending av meldinger, der du også kan legge ved dokumenter. I denne løsningen kan du sende informasjon som inneholder sensitive personopplysninger eller andre taushetsbelagte opplysninger.
    Du må logge inn med ID-porten (MinID eller BankID). 

Send sikker post

Frist for merknader

4. oktober 2020.

Har du spørsmål?

Kontakt Bjørn Eilert Andersen - telefon 37 25 03 64