Bergemoveien 30

Offentlig ettersyn. Frist for merknad er 15.08.20

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for videre utvikling og drift av bilforretning på Bergemoen.

Planen erstatter delvis eksisterende reguleringsplan for JERNBANELINJA ØYGARDSDALEN – GJÆRBRØNDEN, Plan ID 55, vedtatt 24.8.2000

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 15.august 2020