Blom-Bakke Brygge

Planforslag er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 27. januar 2019

Formål

Formålet er å tilrettelegge for et boligområde med leilighetsbygg i sjøkanten ved Fevikkilen, med adkomst fra Randulf Hanses vei. Antall leiligheter er +/- 100 leiligheter fordelt på 3 bygninger. Det reguleres også småbåthavn. Offentlig strandpromenade videreføres og det tilrettelegges for nye offentlige friområder.  

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 27. januar 2019

Fant du det du lette etter?