Blom-Bakke Brygge

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Formål

Formålet er å tilrettelegge for et boligområde med leilighetsbygg i sjøkanten ved Fevikkilen, med adkomst fra Randulf Hanses vei. Antall leiligheter avklares gjennom skisseprosjekt, men foreløpig anslås +/- 100 leiligheter fordelt på 3 bygninger. Det planlegges også en enebolig sør for strandpomenaden. Regulert småbåthavn videreføres. 

Samtidig med varsel om oppstart legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.  

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser til varsel og planprogram kan sendes til forslagstiller, Stærk & Co (se kunngjøringsbrev).

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 9. mars 2018

Fant du det du lette etter?