Campus Grimstad B/A3 syd (tidligere Campus Grimstad Vest)

Offentlig ettersyn. Frist for merknader er 24.01.22.

Formål

Hensikten er å tilrettelegge for kontorbebyggelse og svømmehall. Kjøreadkomst til området vil være via ny rundkjøring på toppen av Terje Løvåsvei, regulert i detaljregulering for Tønnevoldskogen.  

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 24. januar 2022