Campus NKT-2

Høring og offentlig ettersyn. Frist for uttalelse er 06.04.19

Formål

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny fagskole i Grimstad. Planlagt fagskole er en samlokalisering av dagens fagskoler i Grimstad og Kristiansand. Fylkesskoletannlegen skal i tillegg integreres i planlagt bygningsmasse. 

Planforslaget er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn. 

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende tre måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 6. april 2019

Fant du det du lette etter?