Del av Holbekk, Bergemoveien 60

Offentlig ettersyn. Høringsfrist er 09.08.21.

Formål

Hovedformålet med detaljreguleringen er å legge til rette for 8 leiligheter fordelt på to 4-mannsboliger i Bergemoveien 60. På eksisterende lekeplass nord for planområdet skal det etableres treningsapparater og lekeapparater for små barn.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 9. august 2021.