E18 Dørdal - Grimstad - tilleggsutredning til kommunedelplan

Ekstra høring av tilleggsutredning av endret kryssplassering i Grimstad i forbindelse med forslag til Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad.

Tilleggsutredningen til kommunedelplan er også tilgjengelige Medvirkningsportalen til Nye Veier. 

Ønsker du å sende inn en uttalelse til planforslaget?

Uttalelser til planforslaget kan sendes på e-post til e18dg@asplanviak.no eller
brev til Asplan Viak AS,
Postboks 24,
1300 Sandvika.

Frist for uttalelser til planforslaget er 26. august 2019.

Informasjonsmøte

Grimstad kommune og Nye Veier inviterer til informasjonsmøte om tilleggsutredningen av endret kryssplassering fra Bie til Spedalen 19. august kl. 17.00 -18.00 i kommunestyresalen på Grimstad rådhus.