Eiendomsskatteliste 2024

Eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn i slutten av februar eller begynnelsen av mars hvert år, og ligger ute i fire uker. 

Kommunestyrets vedtak om at gjeldende eiendomsskattetakster skal kontorjusteres, innebærer for 2024 en økning av takstene med 2,5 % (det vises til eiendomsskatteloven § 8 A-4). 

Det er videre vedtatt en økning av bunnfradraget fra 140 000 til 200 000 for 2024. 

Faktura for 3. termin er å regne som eiendomsskatteseddel for skatteåret 2024. Vedtak om utskriving av eiendomsskatt på den enkelte eiendom, og det takstvedtaket som utskrivingsvedtaket bygger på, kan påklages. Skriftlig klage sendes til eiendomsskattekontoret. 

Grunnet kontorjustering 2.5% og økning i bunnfradrag til 200 000 vil enkelte faktura på termin 3 ha noe lav sluttsum. 

Mer informasjon om kommunale eiendomsgebyrer og priser