Eiendomsskattelister for skatteåret 2020

Skattelister for eiendomsskatt i Grimstad for 2020 og tilleggsliste for eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt, legges ut til offentlig ettersyn. Listene vil ligge til ettersyn i 4 uker fra den 29. februar 2020. 

Eiendomsskattelister

Det kan være eiendommer som ikke er kommet med i listene. Det er eiendommer som er under taksering eller de mangler i registrene.

  • Eiendomsskatteliste 2020
  • Fritaksliste etter §7a
  • Fritaksliste etter §7b

Faktura for kommunale eiendomsgebyrer for 3. termin er å regne som skatteseddel.

Feil i skattelisten

Det kan forekomme feil i skattelisten og i utsendte skattesedler. Disse feilene skyldes først og fremst manglende registreringer eller feilregistreringer i matrikkelen. Eiendomsskattekontoret er takknemlig for tilbakemelding slik at eventuelle feil kan korrigeres.

Frist for å melde fra om feil eller mangler, samt klage på vedtatte skattetakst, er 6 uker fra og med 1. mars 2020, det vil si innen 12. april 2020.

Har du spørsmål om skattelisten?

Spørsmål om skattelistene kan rettes til:
Eiendomsskattekontoret, rådhuset, postboks 123, 4898 Grimstad
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no
Telefon 37 25 03 00