Ekelunden

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og høring av planprogram. 

Formål

Hensikten med planarbeidet er å omregulere gjeldende plan fra offentlig formål til boligformål med konsentrert bebyggelse i form av lavblokker og/eller 4-6 mannsboliger. 

Det er vurdert at planforslaget utløser krav om konsekvensutredning og utarbeidelse av planprogram. 

Har du merknader til forslaget?

Merknader til oppstartsvarsel og/eller planprogram kan sendes forslagstiller, Sweco. Se kunngjøringsbrev for kontaktinfo. 

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 25. mars 2018

Fant du det du lette etter?