Forslag til planprogram for kommunedelplan for Fevik - offentlig ettersyn og høring

Kommuneplanutvalget har i møte den 24.03.22 vedtatt å legge ut planprogram for ovennevnte plan til offentlig ettersyn. 

Aktuelle dokumenter

Har du innspill?

Innspill kan sendes inn på en av følgende måter:

Husk å merke innspillet med Kommunedelplan for Fevik

Frist for innspill er 29. mai 2022.