Forslag til utbyggingsavtale for del av Campus Grimstad - B/A1 - offentlig ettersyn

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av del av Campus Grimstad – B/A1 legges ut til offentlig ettersyn.  Avtalen er mellom Tønnevoldskogen AS og Grimstad kommune og gjelder utbygging del av Campus Grimstad – B/A1 boligområde - sak nr. 17/6124 – 17/6125.

Aktuelle dokumenter

Har du merknader til utbyggingsavtalen?

Merknade kan sendes inn på en av følgende måter:

  • Pr. brev: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad.
    Konvolutten merkes: Utbyggingsavtale for del av Campus Grimstad - B/A1
  • Pr e-post: postmottak@grimstad.kommune.no
    E-posten merkes: Utbyggingsavtale for del av Campus Grimstad - B/A1

Frist for å sende inn merknader er 23. oktober 2019..

Dokumentene ligger også i ekspedisjonen på Grimstad rådhus og på biblioteket i sentrum.