Forslag til utbyggingsavtale for Grøm A17/Solenga boligområde - offentlig ettersyn

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av GRØM A17 / SOLENGA legges ut til offentlig ettersyn. Avtalen er mellom Strandfjorden Eiendom AS og Grimstad kommune, og gjelder utbygging av Grøm A17 / Solenga boligområde (sak nr. 148/15).

Aktuelle dokumenter

Dokumentene kan også sees på biblioteket.

Har du merknader eller innspill?

Eventuelle merknader sendes til
Grimstad kommune v/Daniel E. Aanonsen
Postboks 123
4891 Grimstad

Frist for merknader er 1. august 2018.

Fant du det du lette etter?