Forslag til utbyggingsavtale for Solbergåsen vest - offentlig ettersyn

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av Solbergåsen Vest Plan ID 270 legges ut til offentlig ettersyn.
Avtalen er mellom PS Utvikling AS og Grimstad kommune og gjelder utbygging av Solbergåsen boligområde (sak nr. 17/3527).

Aktuelle dokumenter

Dokumentene kan også sees på biblioteket.

Har du merknader eller innspill?

Eventuelle merknader sendes til
Grimstad kommune v/Daniel E. Aanonsen
Postboks 123
4891 Grimstad

Frist for merknader er 1. august 2018.

Fant du det du lette etter?