Forslag til utbyggingsavtale for Trolldalen boligområde - offentlig høring

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av Trolldalen (plan ID – 217) boligområde legges ut til offentlig ettersyn.
Avtalen er mellom Trolldalstoppen utvikling AS og Grimstad kommune, og gjelder utbygging av Trolldalstoppen boligområde sak nr. 2015/111.

Aktuelle dokumenter

Har du merknader eller innspill?

Eventuelle merknader sendes til
Grimstad kommune v/Daniel E. Aanonsen
Postboks 123
4891 Grimstad

Frist for merknader er 3. juli.2018.

Fant du det du lette etter?