Gang- og sykkelvei langs Homborsundveien

Varsel om oppstart. Frist for innspill er 06.04.19

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for en trafikksikker løsning for gående og syklende langs Homborsundveien. 

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 6. april 2019

Fant du det du lette etter?