Grefstadveien - endring del av plan

Varsel om endring av del av plan. Frist for merknader er 04.03.20

Formål

Formålet med planen er å legge om veien på et kortere parti, samt å ta bort snuplass i enden av Grefstadveien. 

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 4.mars 2020