Grimstad torv

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 31.10.20

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et torgareal med kvaliteter som gir gode funksjoner til hverdagslig bruk, samt som byens festplass og samlingsted ved store arrangementer.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 31. oktober 2020.