Guldmannsveien 2 - forslag til utbyggingsavtale - offentlig ettersyn

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av Guldmannsveien 2 legges ut til offentlig ettersyn.  Avtalen er mellom Guldmannsveien 2 AS og Grimstad kommune, og gjelder utbygging av veiarealer og tekniske anlegg (sak nr. 112/16).

Dokumenter i saken

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

  • Sikker digital post til kommunenSend sikker post
    Grimstad kommune bruker tjenesten eDialog. Det er en sikker, kryptert kanal for digital innsending av meldinger, der du også kan legge ved dokumenter. 
    Du må logge inn med ID-porten (MinID eller BankID). 
  • Pr. post: Grimstad kommune, v/Daniel Aanonsen, Postboks 123, 4891 Grimstad

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er 2. desember 2020.

Dokumentene kan også sees i ekspedisjonen på Grimstad rådhus og på biblioteket i sentrum.