Holviga skole

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 22.10.23

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for nytt skolebygg for Holviga barneskole. Planarbeidet vil særlig belyse barn- og unges interesser, trafikk- og adkomstsituasjon.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 22. oktober 2023.