Holvigen boligområde - offentlig ettersyn av forslag til utbyggingsavtale for del av Holvigen boligområde

Forslag til utbyggingsavtale for del av utbyggingen Holvigen boligområde - gnr79/bnr 9 og gnr80/bnr59 - legges ut til offentlig ettersyn.

Avtalen er mellom Holvigen AS og Grimstad kommune og gjelder utbygging for del av boligområde Holvigen grn/brn 79/9 og 80/59.
Reg. plan ID 261 sak 17/133-35 siste rev.04.09.2018.
Utbyggingsavtale sak 19/10364.

Aktuelle dokumenter

 

Har du merknader til utbyggingsavtalen?

Eventuelle merknader sendes
Grimstad kommune v/Daniel E. Aanonsen
Postboks 123, 4891 Grimstad

innen 14. april 2020

Avtalen kan også sees i ekspedisjonen på Grimstad rådhus og på biblioteket i sentrum.