Homborøy 23 og 24

Vedtatt plan. Klagefrist 13.03.21.

Formål

Formålet med planen er å flytte eksisterende byggegrenser, tillate etablering av flytebrygge/pir og fjerne deler av eksisterende sprengsteinsfylling i et område regulert til fritidsbebyggelse på Homborøy.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 13. mars 2021