Høring, atferdsregler for lysløypa på Dømmesmoen

Til regulering av ferdselen i område der utfarten er stor, kan kommunen med samtykke av eieren eller brukeren fastsette atferdsregler, jf friluftsloven § 15. Reglene samsvarer i det vesentligste med det som kommunestyret tidligere har vedtatt og som ble stadfestet av fylkesmannen, men etter klage opphevet av Miljødirektoratet i juni 2014. Det vises til vedlagte saksdokumenter.

Det som nå er endret et at kommunen har blitt enig med grunneiere i området om å legge til rette for hestetrasé fra Rosholttjenn og gjennom skogen ned til Rorevannet ved kommunens renseanlegg, jf vedlagte kart.

Dokumenter

Har du innspill?

Merknader og innspill kan sendes inn på en av følgende tre måter:

Frist for innspill

Innspill må sendes innen 14. oktober 2017.

Ønsker du mer informasjon?

Ønskes nærmere informasjon om planarbeidet, ta kontakt med Hallvard Bjørgum, tlf 37250427 eller Bjørn Eilert Andersen, tlf 37050364.  

Fant du det du lette etter?