Høring: Forslag til Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023

Formannskapet behandlet Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 i møte 27. november 2019 og forslag til Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Merknader merkes med Høring budsjett 2020
Fristen for eventuelle merknader er 14. desember 2019.