Høring: Konsekvensutredning Fjære ungdomsskole

Det er et ulovfestet forvaltningsprinsipp at forvaltningen skal gjøre vedtak etter at saken har vært behandlet på forsvarlig måte.  Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak.
Formålet med konsekvensutredningen og den etterfølgende høringen er derfor å belyse konsekvensene av å nedlegge Fjære ungdomsskole.

Aktuelle dokumenter

Når skal saken behandles?

Saken vil bli behandlet i kommunestyret 12. mai 2020

Har du merknader til konsekvensutredningen?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Innspill merkes Konsekvensutredning Fjære ungdomsskole.

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 11. april 2020