Innspill til konsekvensutredning om endring av skolestruktur - avvikling av Frivoll skole

Kommunens administrasjon har utarbeidet en konsekvensutredning om ny skolestruktur og endring av skolekretsgrenser ved avvikling av Frivoll skole.

Bakgrunnen for konsekvensutredningen er kommunestyrets vedtak om å iverksette justering av skolekretsgrensene og igangsette prosess for fremtidig skolestruktur, hvor Frivoll skole vurderes nedlagt.

Invitasjon til høring ble sendt ut mandag 4. mars 2024

Saken inneholder både vurdering om avvikling av Frivoll skole og forslag til kretsgrensejusteringer som følge av en foreslått avvikling av skolen. I den forbindelse er det også utarbeidet forslag til en endringsforskrift. Både gjeldende lokal forskrift om skolekretsgrenser i Grimstad og endringsforskriften følger konsekvensutredningen.

Har du innspill i saken? 

Du kan sende innspill og merknader i posten eller på e-post.

Frist

Høringsfristen er satt til 2. april 2024.

Kommunestyret får sak til behandling, inkludert høringsresultatene, 24. april.

Dokumenter