Innspill til Plan for idrett og fysisk aktivitet – behov for anlegg og tiltak for økt aktivitet

Grimstad kommune skal lage ny plan for idrett og fysisk aktivitet 2025–2028. Vi ønsker innspill til planen.

Vi ønsker innspill til planen på blant annet disse områdene:

  • behov for nye anlegg for idrett, friluftsliv og egenorganisert aktivitet
  • tiltak som kan bidra til å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen (ekstra fokus på barn/unge, inaktive, inkludering)
  • tilrettelegging og rammebetingelser som er viktig for at frivilligheten skal kunne utføre sine oppgaver på dette fagområdet'
     

Det er en forutsetning at anlegg som skal finansieres med spillemidler er med i det prioriterte anleggsprogrammet i planen. Send gjerne inn en kort beskrivelse av anlegget som planlegges: 

beskrivelse av hva som skal bygges/rehabiliteres, plassering, behovsanalyse, cirka-kostnad, planlagt byggestart, osv.

Har du innspill? 

Hvis du har innspill, kan du sende dem til postmottak@grimstad.kommune.no 

Frist

Frist er 15. april 2024

Har du spørsmål? 

Lurer du på noe? Da kan du sende en e-post til karin.glomsaker@grimstad.kommune.no