Klima-, miljø- og energiplan for Grimstad kommune - høringsforslag 

Grimstad kommune har jobbet med å revidere gjeldende Klima- og energiplan. Klima-, miljø- og energiplanen er en temaplan som skal hjelpe til å koordinere kommunens innsats for å redusere sine egne utslipp og være en bidragsyter til å senke samfunnet sine utslipp. Planen skal gi en beskrivelse av utfordringer og tiltak på ulike temaområder. Den vil være et viktig redskap for kommunen, som underlag for beslutninger i klima og miljøarbeidet

Aktuelle dokumenter

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Merknader merkes med Klima, miljø- og energiplan. 

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelser satt til 23. august.2019

Ønsker du flere opplysninger?

Dersom du ønsker flere opplysninger om saken kan du henvende deg til saksbehandler. Kontakt kommunens sentralbord på telefon 37 25 03 00.

Karl Christian Langevoll
Rådgiver

Kommunestyret vedtok i møte 17.06.19, sak 19/1105, å legge ovennevnte plan ut på høring.

Fant du det du lette etter?