Kom med dine innspill om E18 Dørdal-Grimstad

Forslag til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad legges nå ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredningen og øvrige dokumenter er tilgjengelige på prosjektets medvirkningsportal

Har du innspill?

Uttalelser til planforslaget kan formidles

Frist for uttalelser til planforslaget er 28. mai 2019.

Har du spørsmål?

Spørsmål om planforslaget rettes til den kommunen det gjelder eller til rådgivergruppen på telefon 913 42 055 i tidsrommet 09:00-16:00, eventuelt til Nye Veier v/ Rune Sølland på e-post rune.solland@nyeveier.no.

Informasjonsmøte i Grimstad

Åpent informasjonsmøte for Grimstad kommune mandag 29. april kl 18-20 på Dahlske VGS. Nye Veier og rådgivere kommer og presenterer planen.