Leie av Grimstad gjestehavn for sommerdrift – rammeavtale

Grimstad havn konkurranseutsetter sommerdriften av gjestehavnen, og i den forbindelse inviteres næringsliv og registrerte lag og foreninger til å komme med tilbud.

Det legges opp til at kontrakten inngås som en tjenestekonsesjonskontrakt (iht anskaffelsesloven (LOV-2016-06-17 nr 73) og forskrift om konsesjonskontrakter (FOR-2016-08-12 nr 976))

Konkurransegrunnlag

Tilbudsfrist

Tilbudet skal være levert på følgende adresse:

Grimstad kommune
Rådhuset
Arendalsvn 23, 4878 Grimstad

innen 28. februar 2018 kl. 12.00.

Har du spørsmål?

Kontakt fagleder samferdsel
Inger Aaseby Skorstad
e-post: inger.aaseby.skorstad@grimstad.kommune.no
Fant du det du lette etter?