Lokal høring av adressenavnet Støle terrasse

Illustrasjon, kart over det som kan bli Støle terassse - Klikk for stort bilde

I forbindelse med at det skal lages veiadresse for det nye utbyggingsområdet på Støle, sendes adressenavnet med dette ut på lokal høring.

Saken gjelder følgende adresse-navn: Støle terrasse

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Har du innspill?

Har du innspill til adressenavnet Støle terrasse, ber vi om tilbakemelding. 

Innspill kan sendes til Grimstad kommune på en av følgende to måter:

Frist

Har du innspill må du sende det inn til Grimstad kommune innen 26. juni 2024.