Lokal høring av adressenavnet Strandlia og Edens have

I forbindelse med at det skal lages veiadresser for nye utbyggingsområder på Grefstad, sendes adressenavnet med dette ut på lokal høring.

Saken gjelder følgende adressenavn: Strandlia og Edens have

Illustrasjon - kar over utbyggingsområde på Grefstad  - Klikk for stort bilde

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Har du innspill?

Har du innspill til adressenavnet Strandlia eller Edens have, eller kjenner til andre lokale navn i nærheten, ber vi om tilbakemelding.

Innspill kan sendes på en av følgende to måter:

- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Frist:

Har du innspill må du sende det til Grimstad kommune innen 15. august 2024.