Melding om vedtatt kommuneplan

Grimstad kommunestyre har i møte 27.10.2020, sak 20/166 i medhold av plan- og bygningsloven § 11-17 vedtatt endring av kommuneplanens arealdel 2019-2031 av forenklet prosess.

Hensikten med endringen har vært å rette opp tegnetekniske feil i plankartet, og konkretiseringer av bestemmelser.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-17. Vedtaket kan ikke påklages eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Grimstad kommune etter reglene i plan- og bygningslovens §15-1.

Les aktuelle dokumenter knyttet til behandlingen

Plan, miljø og landbruksenheten