Mindre endring - Detaljreguleringsplan for startboliger - Vollekjær

Planident

285

Status

Endelig vedtatt arealplan (07.02.2024)

Siste behandling

Ikraftsatt

Det varsles om mindre endring av reguleringsplan for startboliger - Vollekjær. 

Formål

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av rimelige boliger og tilrettelagte boliger med personalbase.

Har du merknader til vedtaket?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist

Eventuelle merknader til vedtaket sendes innen 1. april 2024

Dokumenter