Morholtlien

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Frist for å sende inn merknad er satt til 5.mai 2018

Formål

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligbebyggelse bestående av varierende størrelser i form av frittliggende eneboliger, leiligheter og boliger i rekke eller kjede. Det legges opp til en maks grense på 131 boenheter og minimum 98 boenheter

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende to måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 5.mai 2018

Fant du det du lette etter?