Ny hovedvannledning Rore-Lindtveit i Arendal og Grimstad kommune

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 27.06.23.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny hovedvannledning mellom eksisterende vannbehandlingsanlegg ved Rore og eksisterende høydebasseng ved Lindtveit. 

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 27. juni 2023