Offentlig ettersyn av forslag til utbyggingsavtale for del av Skjeviga syd

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av del av Skjevika syd legges ut til offentlig ettersyn i ekspedisjonen på Grimstad rådhus og biblioteket i sentrum.  Avtalen er mellom Skjevika Eiendomsutvikling AS og Grimstad kommune, og gjelder utbygging del av Skjevika syd boligområde  - sak nr. 18/10029.

Aktuelle dokumenter

Har du merknader til utbyggingsavtalen?

Merknade kan sendes inn på en av følgende måter:

  • Pr. brev: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad.
    Konvolutten merkes: Utbyggingsavtale for del av Skjeviga syd - Daniel E. Aanonsen
  • Pr e-post: postmottak@grimstad.kommune.no
    E-posten merkes: Utbyggingsavtale for del av Skjeviga syd - Daniel E. Aanonsen

Frist for å sende inn merknader er 23. oktober 2019..