Offentlig ettersyn - endring av forenklet prosess – kommuneplanens arealdel 2019-2031

Kommuneplanens arealdel 2019-2031 ble vedtatt av kommunestyret 21.10.2019.
I etterkant av vedtaket har det oppstått utfordringer i tilknytting til bestemmelser, samt en rekke inkurier i plankartet.

Kommunestyret legger forslag til endring av kommuneplanens arealdel frem for berørte myndigheter, jf. plan- og bygningslovens §11-17. Interesserte inviteres til å komme med merknader.

Aktuelle dokumenter

Endringene som nå foreslås endret fremkommer av dokumentene under:

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på én av følgende måter:

Send sikker digital post til kommunen via eDialog

Grimstad kommune bruker tjenesten eDialog. Det er en sikker, kryptert kanal for digital innsending av meldinger, der du også kan legge ved dokumenter. I denne løsningen kan du sende informasjon som inneholder sensitive personopplysninger eller andre taushetsbelagte opplysninger.
Du må logge inn med ID-porten (MinID eller BankID). 

Send sikker post

Høringsfrist

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er 22. august 2020