Østerhusmonen gang- og sykkelvei

Forslag til detaljregulering legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 26. mai 2018

Formål

Planforslaget innebærer at det kan bygges gang- og sykkelvei langs østsiden av adkomstveien Østerhusmonen. Planområdet går fra kryss med Mollandsveien til Stine Sofie senteret. 

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende to måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 26. mai 2018.

Fant du det du lette etter?