Plan for idrett og fysisk aktivitet 2021-2024 - høring og offentlig ettersyn

Hensikten med planen er å si noe om hva som skal til for at alle skal ha mulighet for å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon i nærheten av der de bor. Planen inneholder en prioriteringsliste over de anleggene for idrett og fysisk aktivitet som er planlagt de neste fire årene, og som skal finansieres med spillemidler.

Aktuelle dokumenter

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

  • Sikker digital post til kommunenSend sikker post
    Grimstad kommune bruker tjenesten eDialog. Det er en sikker, kryptert kanal for digital innsending av meldinger, der du også kan legge ved dokumenter. 
    Du må logge inn med ID-porten (MinID eller BankID). 
  • Pr. post: Grimstad kommune, Kulturtjenesten, Postboks 123, 4891 Grimstad
  • Pr e-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 1. desember 2020.