Revisjon av kommuneplanens arealdel - oppstart, offentlig ettersyn av planprogram og invitasjon til arealinnspill

Det er varslet oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel for Grimstad kommune. Samtidig sendes forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Aktuelle dokumenter

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende to måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 15. august 2018

Fant du det du lette etter?