Stølehalvøya

Reguleringsforslag legges ut til offentlig ettersyn. Frist 8. juni 2018

Formål

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur på området mellom Støleveien og Strandfjorden på Stølehalvøya. Totalt er det planlagt opptil 241 nye boliger. Det legges også opp til regulere ny småbåthavn (81 plasser) og badeområde i Strandfjorden samt at et mindre eksisterende næringsområde.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende to måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 08.06.18.

Fant du det du lette etter?