Støleveien 170

Offentlig ettersyn. Frist for merknader er 28.01.22.

Formål

Hovedformålet med detaljreguleringen er å legge til rette for 5 eneboliger med tilhørende infrastruktur. Det skal etableres lekeplass og felles uteoppholdsarealer for boligene. Avkjørsel etableres direkte på Støleveien.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 28. januar 2022