Strandfjorden - Møllepynten

Offentlig ettersyn. Høringsfrist er 18.02.23.

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortetting av eksisterende bebyggelse i planområdet med ny infrastruktur og lekeplasser, samt sikre tilgangen til strandarealene langs Strandfjorden ned mot Møllepynten. Det planlegges for totalt 22 eneboliger.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 18. februar 2023