Torskeholmen

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 12.12.23.

Formål

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en transformering av dagens holme til et attraktivt område med bolig, forretning, kontor og tjenesteyting, og mange gode oppholdsarealer for allmennheten. Det er lagt vekt på å gi tilgjengelighet rundt holmen, tilrettelegge for serveringssteder og ivareta fiskerne med nytt og moderne fiskemottak. 

Planforslaget er oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak om å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. 

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 12. desember 2023

I løpet av høringsperioden inviteres det til åpen kontordag og folkemøte. På åpen kontordag vil det være mulig å stille spørsmål om planforslaget både til kommunens saksbehandler og representanter fra forslagstiller. Folkemøte er et åpent møte der alle interesserte er velkommen til å delta. 

Åpen kontordag er onsdag 22. november kl. 12.00–16.00
Folkemøte er onsdag 22. november kl. 18.00.
Sted: Biblioteket

I høringsperioden vil det også være utstilt en 3D-modell på biblioteket.