Borgerlig vielse

Hvem kan gifte seg hos oss?

Kommunens innbyggere kan gifte seg ved borgerlig vielse i regi av Grimstad kommune. Det er tilstrekkelig at én av partene er bosatt i Grimstad. Hvem som regnes for å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.

I tillegg kan personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Grimstad. Personer som ikke bor i Grimstad, men som fyller vilkårene for å gifte seg, er velkomne til å søke om å gifte seg hos oss.

Vilkår for å gifte seg

For å inngå ekteskap i Norge, må staten først undersøke om dere har lov til å gifte dere. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Lenke til skatteetatens nettsider der du finner nødvendig informasjon og søknadsskjema.

Dere må være klar over at prøvingsattesten som utstedes bare er gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskapet. Prøvingsattesten kan altså tidligst utstedes fire måneder før datoen dere skal gifte dere.

Paret som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

Når kan vi gifte oss?

Fortrinnsvis hverdager (mandag til og med fredag) mellom kl 9 og 15.

Hvordan bestiller vi tid?

For å søke om tidspunkt må dere fylle ut et søknadsskjema.
Søknadsskjema for vielse i Grimstad (PDF, 355 kB)

Gyldig legitimasjon

Gyldig legitimasjon er gyldig pass eller norske førerkort og bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Sende eller levere papirene

Søknad, kopi av legitimasjon og prøvingsattest må sendes inn senest to uker før ønsket vielsesdato.

Søknadsskjemaet, original prøvingsattest fra folkeregisteret og kopi av brudeparets legitimasjon sendes deretter til: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad.

Dokumentene kan også leveres i lukket konvolutt i rådhusets resepsjon. Konvolutten må merkes tydelig at det gjelder vielse.

Vær ute i god tid

Dersom du ønsker å reservere tid mer enn fire måneder i forveien, er du velkommen til å sende oss utfylt søknadsskjema på e-post. Endelig bekreftelse på vielsesdato vil bli sendt dere når kommunen har mottatt prøvingsattesten.

Vi gjør oppmerksom på at attesten kun er gyldig i fire måneder. 

Hvem utfører vielsen?

Vielsesseremonien vil bli gjennomført av en av disse: ordfører Kjetil Glimsdal, varaordfører Per Svenningsen, rådmann Tone Marie Nybø Solheim og Tina Fabricius.

Vielsesdagen

Oppmøte og parkering

Vielsen vil finne sted i kommunestyresalen på rådhuset, Arendalsveien 23 i Grimstad. Dere bes møte opp senest 15 minutter før avtalt tid for vielsesseremonien.

Seremonien

Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk e.l. Dersom dere ønsker dette, er det viktig at vi får beskjed om dette på forhånd. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering som er nødvendig for å gjennomføre slike tilpasninger.

Den ytre tidsrammen på 20 minutter skal holdes.

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette før seremonien starter.

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.

Hva koster det?

Det er gratis å gifte seg mellom 9 - 15 på hverdager.
Utover disse tidspunktene koster det 3.500 kroner.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Kontaktperson for vielser:
Ann-Karin Jørgensen
Telefon 37 25 01 07
Mobil 913 71 101