For ansatte

HR-portalen:

Ansattportalen
Du må være logget på en kommunal PC for å få opp ansattportalen.