Helse- og omsorgssektoren

Kommunalsjef

Aase Synnøve Hobbesland
Mobil: 991 61 162
E-post: aase.synnove.hobbesland@grimstad.kommune.no

Stedfortreder for kommunalsjef

Tina Fabricius - enhetsleder for innovasjon og forvaltning
Mobil: 482 64 419
E-post: tina.fabricius@grimstad.kommune.no

Sektoren har følgende enheter:

For ansatte

Organisasjonskart for helse- og omsorgssektoren 

rganisasjonskart helse- og omsorgssektoren i Grimstad - Klikk for stort bilde