Enhet for habilitering

Enhetsleder

Arne Værland

Mobil: 91 61 78 65
E-post:
​arne.vaerland@grimstad.kommune.no

Enhetsleder har kontor på I4Helse, Jon Lilletuns vei 9N, 4879 Grimstad.

Enheten består av følgende avdelinger:

Rådgiver
Andrea Heimvik Lied
Mobil 91 59 87 16
E-post: Andrea.Heimvik.Lied@grimstad.kommune.no

Fagkoordinator
Janne Øynes
Telefon 94 17 23 13
E-post: Janne.oynes@grimstad.kommune.no

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

  • Drifte bofellesskap
  • Drifte Aktivitetshuset på Dømmesmoen
  • Drifte avlastningsenhet
  • Drifte barneboliger
  • Rekruttere og følge opp støttekontakter
  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Privat avlastning
  • Omsorgssstønad
  • Enhet for habilitering samarbeider med pårørende gjennom regelmessige ansvarsgruppemøter, særmøter, i direkte møter med avdelingsledere eller kontaktpersoner i den avdelingen brukeren er tilknyttet. 
  • Bruker- og pårørendeutvalget i enhet for habilitering arbeider etter gjeldende mandat og avholder 2- 3 møter årlig. Utvalget behandler ikke enkeltsaker. Henvendelser angående bruker og pårørendeutvalget kan gjøres til enhetsleder.