Enhet for habilitering

Enhetsleder

Arne Værland

Mobil: 916 17 865
E-post:
​arne.vaerland@grimstad.kommune.no

Enhetsleder har kontor på I4Helse, Jon Lilletuns ei 9N, 4879 Grimstad.

Enheten består av følgende avdelinger:

Rådgiver
Kine Linn Støyl
Mobil 415 53 315
E-post: Kine.Linn.Stoyl@grimstad.kommune.no

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

  • Drifte bofellesskap
  • Drifte Aktivitetshuset på Dømmesmoen
  • Drifte avlastningsenhet
  • Rekruttere og følge opp støttekontakter
  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Privat avlastning
  • Omsorgssstønad
  • Enhet for habilitering samarbeider med pårørende gjennom regelmessige ansvarsgruppemøter, særmøter, i direkte møter med avdelingsledere eller kontaktpersoner i den avdelingen brukeren er tilknyttet. 
  • Bruker- og pårørendeutvalget i enhet for habilitering arbeider etter gjeldende mandat og avholder 2- 3 møter årlig. Utvalget behandler ikke enkeltsaker. Henvendelser angående bruker og pårørendeutvalget kan gjøres til enhetsleder.