Enhet for helse- og barneverntjenester

Enhetsleder Vegard Vige (kommuneoverlege)
Mobil 992 62 690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no

Enheten består av:

Helsesykepleier- og jordmortjenesten

Avdelingsleder Grethe de Lange Sødal
Mobil: 489 90 826
E-post: Grethe.de.Lange.Sodal@grimstad.kommune.no
Helsesøster- og jordmortjenesten holder til på
Dømmesmoen, Fjæreveien 32, 4885 Grimstad

Barneverntjenesten

Avdelingsleder Asle Johnsen
Telefon 37 25 03 77
Mobil 945 27 929
E-post: asle.johnsen@grimstad.kommune.no
Barneverntjenesten holder til på rådhuset,
Arendalsveien 23, 4878 Grimstad

Helsetjenesten

Leder Åse Marit Braathen
Telefon 37 25 03 80/932 85 936
E-post: Ase.Marit.Berg.Braathen@grimstad.kommune.no

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

 I tillegg til barneverntjenesten og helsesykepleier- og jordmortjenesten, inneholder enheten en rekke tjenester:

 • Allmennlegetjenesten
 • Brannstasjonen legesenter
 • Koordinator Familiens hus
 • Familiesenteret
 • Kommunepsykolog
 • Foreldreveiledning PMTO
 • Miljørettet helsevern
 • Kommuneoverlege
 • Medisinsk beredskap
 • Smittevern
 • Psykososialt kriseteam

Sentralt i enhetens arbeid er tidlig innsats, helsefremmende og forebyggende arbeid for barn, unge og familier etter modellen Familiens hus.

 • Helsesykepleier- og jordmortjenesten er delt i to grupper; helsestasjons- og jordmortjenesten og skolehelsetjenesten. Avdelingen ivaretar helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten inklusive videregående skole, helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor/smittevernberedskap og immigrasjonshelsetjenesten.
 • Barneverntjenesten er delt i tre grupper; mottaks-/undersøkelsesgruppe, tiltaksgruppe og omsorgsgruppe.
 • Helsetjenesten har ansvar for miljørettet helsevern, allmennlegetjenesten, sykehjemslegene, Brannstasjonen legesenter, familiesenteret, kommunepsykolog, koordinator Familien hus og PMTO.